Gemeente gaat samen met het GPO het LIOR aanpassen03-10-2017

Auteur: Schellekens

De gemeente en het GPO werken samen om de toegankelijkheid van de stad steeds beter te maken.

Dan doen we gezamenlijk door regelmatig met elkaar te overleggen en soms moet het GPO de gemeente ongevraagd wel eens op een probleem wijzen. Structureel proberen we samen de processen in het gemeentehuis aan te passen zodat er minder fouten of misverstanden ontstaan tijdens een nieuwe aanleg of tijdens aanpassingen in de stad. Binnenkort gaat de gemeente het LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimten) aanpassen. Het LIOR bevat wettelijke voorschriften over hoede openbare ruimte moet worden ingericht. Gelukkig kunnen daar ook uitzonderingen op gemaakt worden want de voorschriften zijn ook niet altijd goed bruikbaar. Het GPO omschrijft de uitzonderingen zodat de stad beter toegankelijk is voor mensen met rollende hulpmiddelen. Voorbeelden daarvan zijn: Minder drempels bij de voordeuren, knoppen bij de verkeerslichten op een dusdanige hoogte dat iemand vanuit een rolstoel er goed bij kan komen, optimale geleide lijnen voor slechtziende, daar waar ze nuttig zijn. De aanpassing van het LIOR loopt enkele jaren achter op de actuele situatie vandaar dat het GPO blij is dat de gemeente het nu gaat aanpakken. Het LIOR is een lijvig document en het kost dan ook heel veel tijd van de gemeente maar ook van het GPO om het up-to-date te maken. Het GPO let er vooral op dat de nieuwste voorschriften op het gebied van toegankelijkheid in het LIOR worden verwerkt. Daarna volgt de uitvoering van het plan.

Het GPO constateerde in 2015 dat er nog ruim 300 punten op het gebied van toegankelijkheid in de stad te verbeteren zijn.

Terug