15-12-2017 Kwetsbare mensen parkeren tijdelijk op de Heuvel

Het is weer kersttijd en zoals gebruikelijk zijn Joseph en Maria met hun kindje en vee weer neergestreken in Oosterhout. Zij hebben hun stal dit keer geplaatst op de twee gehandicaptenparkeerplaatsen op de Heuvel. Dat is niet handig van het stel want daar heb je een invalidenparkeerkaart voor nodig, in dit geval zelfs twee. Elke dag twee boetes van zo’n € 300,= tot 8 Januari tel maar op, dat is voor het stel niet op te brengen. Het risico om weggesleept te worden na herhaalde overtreding ligt op de loer. Het GPO heeft de gemeente gevraagd om zo snel mogelijk twee officiële gehandicaptenparkeerkaarten beschikbaar te stellen maar dat kan zo maar niet. Immers Joseph en Maria hebben geen vaste woon en verblijfplaats, misschien zelfs geen paspoort en verblijfsvergunning. Er ... [lees meer]

11-12-2017 GPO wil beter toegankelijke Pannehoef

Opnieuw vertraging voor de Pannehoef. Misschien werkt deze vertraging nog in het voordeel van het GPO. Wat is er aan de hand? Meer dan vier jaren wijst het GPO de gemeente er op dat de lift veel problemen geeft en niet geschikt is voor het werk dat gedaan moet worden. Veel mensen hebben te lang opgesloten gezeten in deze lift en het knarsende geluid dat de lift maakt gaat door merg en been. De gemeente wil de ongeschikte lift oplappen maar dat leidt volgens het GPO niet naar een werkbaar succes. Het GPO verwacht snel na de opening van de Pannehoef veel klachten over de lift. Tien jaar voert het GPO al overleg met de gemeente om het toneel beter toegankelijk te maken voor rolstoelen en kwetsbare mensen. Wat denkt u dat er met deze verbouwing aan dit probleem en aan de wens v... [lees meer]

15-11-2017 Zorgen over toekomst Amphia Oosterhout

De gemeente Oosterhout gaat op 6 december met het OPF en GPO aan tafel. Het Ouderenplatform Oosterhout (OPF) en het Gehandicaptenplatform Oosterhout (GPO) vragen het college van B&W aandacht voor het volgende: Uit dagblad Bn De Stem van zaterdag 4 november 2017 vernamen wij de plannen van de heer Olaf Sutttorp, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Amphiaziekenhuis in Breda, om het nieuwe ziekenhuis aan de Molengracht eind 2019 te openen. De opening van deze medische topvoorziening is een vooruitgang voor honderduizenden mensen in onze regio. Onze doelgroepen van ouderen en gehandicapten zullen hiervan profiteren.Hiermee kunnen wij alleen maar tevreden mee zijn. De sluiting van dagbehandelingen en de polivoorzieningen staat nog niet vast. De Raad van Bestuur... [lees meer]

03-11-2017Drempels zijn voor mij bijna onneembaar
06-09-2017Slecht uw voordeur drempel en ontvang 1/3 korting
28-04-2017Huidige vacatures bij het GPO